GASTA komiker

Så hittar du till GASTA:
GASTA Comedy Club
Å-Krogen
Norra Skeppsbron 1. Gävle
Intill järnvägsstationen (bara ett skämt bort)
Å-Krogens hemsida är http://www.å-krogen.se
Ring Å-Krogen på 026 – 10 59 25 eller 070-612 59 25 för att boka bord.

Så når du oss i GASTA:
GASTA
c/o Söderblom
Österbogatan 8
810 22 Årsunda

Kontaktperson:
Stefan Söderblom: 070-264 05 21
stefan(at)old.gastacomedy.se

Scentider:
bokning(at)old.gastacomedy.se

Plusgiro: 48 59 79-9
Organisationsnr: 802442-6481

 

Vad är GASTA?

GASTA:s ändamål är att i demokratisk anda – och utan diskriminering – främja och sprida scenuttrycket stand-up comedy i Gästrikland.GASTA:s verksamhet består i att arrangera stand-up comedy-föreställningar, samt att ge kurser och föreläsningar i stand-up comedy och på andra sätt verka för att konstarten sprids.GASTA är en ideell allmännyttig förening, vilket innebär att den sysslar med allmännyttig verksamhet för ett allmännyttigt ändamål, och står för öppenhet och inkomstanvändning.

Styrelse:
Stefan Söderblom – Ordförande, medlemsfrågor: stefan(at)old.gastacomedy.se, 070-264 05 21
Niklas Folkegård: niklas(at)old.gastacomedy.se, 070-690 12 24
Gerda Bylund – Press: gerda.bylund(at)gmail.com
Hans Carstensen: hasse(at)old.gastacomedy.se

Medlemskap
Pris: 100 kr per år.Alla är välkomna! Som medlem betalar du 100 kr för medlemskap på ett år. Du får då förutom information via e-post om GASTA-kvällar, rätt att medverka vid föreningens möten och aktiviteter. När klubben bokar rookiespotar prioriterar vi medlemmar som vill ha scentid. Som medlem är du dessutom välkommen att hjälpa till vid GASTA-kvällar. Naturligtvis får man fri entré de kvällar man hjälper till.

Gå går du med:
Du kan bli medlem i GASTA genom att sätta in 100:- på plusgirokonto 48 59 79-9 eller betala kontant till någon i styrelsen.
Glöm inte att ange ditt namn, personnummer och epost när du betalar!Som medlem får du:

  • förtur till rookiespots på våra klubbkvällar
  • erbjudanden om rabatterade kurser och biljetter
  • delta i föreningens medlemsaktiviteter
  • möjlighet att hjälpa till vid våra arrangemang

Stefan Söderblom

Hans Carstensen

Gerda Bylund
ahlgren
Stephan Ahlgren

Niklas Folkegård

Mathias Heldevik

Detta kan vara du…

Detta kan vara du…

Detta kan vara du…